รับจ้างไปซื้อหนังสือเรียน เริ่มต้นที่ 60 บาท | facebook : รับฝากซื้อหนังสือเรียน| Line ID : @ssx1789u | poohquiltshop@gmail.com . . .


สำนักพิมพ์ อจท.
ภาษาอังกฤษ
แนะแนว
อักษร อินสไปน์
สำนักพิมพ์ พว. Inter
 
สำนักพิมพ์ PELANGI  
สำนักพิมพ์ Oxford      
คู่มือเตรียมสอบ ธรรมบัณฑิต
คู่มือเตรียมสอบ ระดับมัธยม
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด      
หนังสือติวสอบ SERASU
คู่มือเรียน สอบ ประถม
คู่มือเรียน สอบ มัธยม
คู่มือเรียน สอบ
สำนักพิมพ์ พว.
 
สำนักพิมพ์ วพ. Line ID : @wbi1903t
สำนักพิมพ์ แม๊ค MAC
สำนักพิมพ์ สสวท.
หนังสือเรียน กระทรวงศึกษา สกสค
Minute Mirth

แผนการสอน - คู่มือครู ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6
แผน คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 ปรับปรุง 60
แผน วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6 ปรับปรุง 60
แบบเรียน สำนักพิมพ์ พว.
แบบเรียน อจท ภาษาไทย
แบบเรียน อจท คณิตศาสตร์
แบบเรียน อจท วิทยาศาสตร์
แบบเรียน อจท สังคม
แบบเรียน อจท พุทธศาสนา
แบบเรียน อจท ประวัติศาสตร์
แบบเรียน อจท หน้าที่พลเมือง
แบบเรียน อจท สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบเรียน อจท ดนตรี - นาฏศิลป์ทัศนศิลป์
แบบเรียน อจท การงานอาชีพ
แบบเรียน อจท ภาษาอังกฤษ
แบบเรียน อจท แนะแนว - ลูกเสือ เนตรนารี
แบบเรียน อจท เศรษฐศาสตร์
แบบเรียน อจท ภูมิศาสตร์
แบบเรียน อจท อาเซียนศึกษา
แบบเรียน สำนักพิมพ์ วพ.
แบบเรียน สำนักพิมพ์ สสวท
แบบเรียน สำนักพิมพ์ คุรุสภา
แบบเรียน อจท English Programme
คู่มือเตรียมสอบ แบบประเมิน
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Mac แม็ค
แบบเรียน สำนักพิมพ์ พว.Inter
อจท อนุบาล 1-3
แบบเรียน สำนักพิมพ์ PELANGI Inter
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Oxford
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Aksorn Inspire
SERASU : หนังสือติว ป.1
SERASU : หนังสือติว ป.2
SERASU : หนังสือติว ป.3
SERASU : หนังสือติว ป.4
SERASU : หนังสือติว ป.5
SERASU : หนังสือติว ป.6
SERASU : ม.ต้น ม.1- ม.2
SERASU : ม.4 และ ม.5
รวมสอบ O-NET
SERASU : ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
SERASU : ม.3 และสอบเข้า ม.4
Science Center
 
 
 


วิทยาศาสตร์ อจท
รายการหนังสือตามใบสั่งซื้อ ปี 2562
วิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ [TOP]
52.00 บาท
58.00 บาท
62.00 บาท
52.00 บาท
62.00 บาท
62.00 บาท
52.00 บาท
58.00 บาท
62.00 บาท
57.00 บาท
58.00 บาท
64.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
58.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
200.00 บาท
52.00 บาท
52.00 บาท
88.00 บาท
88.00 บาท
92.00 บาท
92.00 บาท
82.00 บาท
84.00 บาท
96.00 บาท
39.00 บาท
39.00 บาท
54.00 บาท
54.00 บาท
54.00 บาท
54.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
68.00 บาท
68.00 บาท
68.00 บาท
68.00 บาท
98.00 บาท
69.00 บาท
69.00 บาท
79.00 บาท
89.00 บาท
58.00 บาท
72.00 บาท
62.00 บาท
52.00 บาท
58.00 บาท
62.00 บาท
52.00 บาท
62.00 บาท
62.00 บาท
52.00 บาท
58.00 บาท
62.00 บาท
10
57.00 บาท
11
58.00 บาท
12
64.00 บาท
13
48.00 บาท
14
48.00 บาท
15
58.00 บาท
16
48.00 บาท
17
48.00 บาท
18
200.00 บาท
19
52.00 บาท
20
52.00 บาท
21
88.00 บาท
22
88.00 บาท
23
92.00 บาท
24
92.00 บาท
25
82.00 บาท
26
84.00 บาท
27
96.00 บาท
28
39.00 บาท
29
39.00 บาท
30
54.00 บาท
31
54.00 บาท
32
54.00 บาท
33
54.00 บาท
34
48.00 บาท
35
48.00 บาท
36
68.00 บาท
37
68.00 บาท
38
68.00 บาท
39
68.00 บาท
40
98.00 บาท
41
69.00 บาท
42
69.00 บาท
43
79.00 บาท
44
89.00 บาท
45
58.00 บาท
46
72.00 บาท
47
62.00 บาท

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ [TOP]
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
39.00 บาท
42.00 บาท
42.00 บาท
39.00 บาท
42.00 บาท
42.00 บาท
39.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
52.00 บาท
52.00 บาท
58.00 บาท
62.00 บาท
62.00 บาท
39.00 บาท
39.00 บาท
40.00 บาท
40.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
48.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
60.00 บาท
60.00 บาท
60.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
39.00 บาท
42.00 บาท
42.00 บาท
39.00 บาท
42.00 บาท
42.00 บาท
10
39.00 บาท
11
45.00 บาท
12
45.00 บาท
13
48.00 บาท
14
48.00 บาท
15
52.00 บาท
16
52.00 บาท
17
58.00 บาท
18
62.00 บาท
19
62.00 บาท
20
39.00 บาท
21
39.00 บาท
22
40.00 บาท
23
40.00 บาท
24
48.00 บาท
25
48.00 บาท
26
48.00 บาท
27
48.00 บาท
28
50.00 บาท
29
50.00 บาท
30
50.00 บาท
31
50.00 บาท
32
60.00 บาท
33
60.00 บาท
34
60.00 บาท
 

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ [TOP]
60.00 บาท
58.00 บาท
58.00 บาท
88.00 บาท
72.00 บาท
72.00 บาท
94.00 บาท
70.00 บาท
98.00 บาท
94.00 บาท
94.00 บาท
85.00 บาท
85.00 บาท
98.00 บาท
94.00 บาท
94.00 บาท
99.00 บาท
79.00 บาท
110.00 บาท
124.00 บาท
106.00 บาท
82.00 บาท
72.00 บาท
72.00 บาท
72.00 บาท
96.00 บาท
96.00 บาท
112.00 บาท
100.00 บาท
60.00 บาท
58.00 บาท
58.00 บาท
88.00 บาท
72.00 บาท
72.00 บาท
94.00 บาท
70.00 บาท
98.00 บาท
10
94.00 บาท
11
94.00 บาท
12
85.00 บาท
13
85.00 บาท
14
98.00 บาท
15
94.00 บาท
16
94.00 บาท
17
99.00 บาท
18
79.00 บาท
19
110.00 บาท
20
124.00 บาท
21
106.00 บาท
22
82.00 บาท
23
72.00 บาท
24
72.00 บาท
25
72.00 บาท
26
96.00 บาท
27
96.00 บาท
28
112.00 บาท
29
100.00 บาท

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ [TOP]
45.00 บาท
45.00 บาท
58.00 บาท
58.00 บาท
68.00 บาท
58.00 บาท
70.00 บาท
70.00 บาท
62.00 บาท
62.00 บาท
65.00 บาท
65.00 บาท
68.00 บาท
68.00 บาท
70.00 บาท
70.00 บาท
65.00 บาท
65.00 บาท
60.00 บาท
60.00 บาท
60.00 บาท
60.00 บาท
72.00 บาท
72.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
58.00 บาท
58.00 บาท
68.00 บาท
58.00 บาท
70.00 บาท
70.00 บาท
62.00 บาท
10
62.00 บาท
11
65.00 บาท
12
65.00 บาท
13
68.00 บาท
14
68.00 บาท
15
70.00 บาท
16
70.00 บาท
17
65.00 บาท
18
65.00 บาท
19
60.00 บาท
20
60.00 บาท
21
60.00 บาท
22
60.00 บาท
23
72.00 บาท
24
72.00 บาท

แบบวัดและบันทึกผล วิทยาศาสตร์ [TOP]
50.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
48.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
50.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
45.00 บาท
10
48.00 บาท
11
45.00 บาท
12
45.00 บาท

มมฐ.แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ [TOP]
75.00 บาท
75.00 บาท
75.00 บาท
75.00 บาท
82.00 บาท
82.00 บาท
89.00 บาท
98.00 บาท
105.00 บาท
118.00 บาท
124.00 บาท
125.00 บาท
112.00 บาท
105.00 บาท
75.00 บาท
75.00 บาท
75.00 บาท
75.00 บาท
82.00 บาท
82.00 บาท
89.00 บาท
98.00 บาท
105.00 บาท
10
118.00 บาท
11
124.00 บาท
12
125.00 บาท
13
112.00 บาท
14
105.00 บาท
สมฐ.สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ [TOP]
79.00 บาท
79.00 บาท
85.00 บาท
85.00 บาท
90.00 บาท
90.00 บาท
88.00 บาท
85.00 บาท
79.00 บาท
79.00 บาท
85.00 บาท
85.00 บาท
90.00 บาท
90.00 บาท
88.00 บาท
85.00 บาท
หนังสือเสริมสร้างศักยภาพ วิทยาศาสตร์ [TOP]
76.00 บาท
76.00 บาท
78.00 บาท
82.00 บาท
76.00 บาท
76.00 บาท
78.00 บาท
82.00 บาท
แบบฝึกเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ วิทยาศาสตร์ [TOP]
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
200.00 บาท
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน [TOP]
55.00 บาท
55.00 บาท
55.00 บาท
52.00 บาท
52.00 บาท
52.00 บาท
55.00 บาท
55.00 บาท
55.00 บาท