รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
. . . . . . . . . . . . .
รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
อ.1-อ.3 | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ | สุขศึกษา | พุทธศาสนา | ภาษาไทย | แนะแนว | หน้าที่พลเมือง | สังคม | อาเซียน | เศรษฐศาสตร์ | ดนตรี-นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | การงานอาชีพ | ประวัติศาสตร์ |ภาษาจีน
ค้นหาสินค้า
รับฝากซื้อหนังสือเรียน
 
รายการหนังสือทั้งหมด : ppdesignshop  
 
แผนการสอน - คู่มือครู ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6
แผน คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 ปรับปรุง 60
แผน วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6 ปรับปรุง 60
แบบเรียน สำนักพิมพ์ พว.
แบบเรียน สำนักพิมพ์ อจท
แบบเรียน สำนักพิมพ์ วพ.
แบบเรียน สำนักพิมพ์ สสวท
แบบเรียน สำนักพิมพ์ คุรุสภา
แบบเรียน อจท English Programme
สำนักพิมพ์ Science Center
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Mac แม็ค
แบบเรียน สำนักพิมพ์ พว.Inter
แบบเรียน สำนักพิมพ์ PELANGI Inter
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Oxford
แบบเรียน สำนักพิมพ์ Aksorn Inspire
SERASU : หนังสือติว ป.1
SERASU : หนังสือติว ป.2
SERASU : หนังสือติว ป.3
SERASU : หนังสือติว ป.4
SERASU : หนังสือติว ป.5
SERASU : หนังสือติว ป.6
SERASU : ม.ต้น ม.1- ม.2
SERASU : ม.4 และ ม.5
รวมสอบ O-NET
SERASU : ม.6 และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
SERASU : ม.3 และสอบเข้า ม.4
Science Center
 
 
 
 

หมวดสินค้า > SERASU : ม.3 และสอบเข้า ม.4

เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
ราคา 260.00 บาท
เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
สำหรับนักเรียนม.ต้นที่เน้นเพิ่มคะแนน เน้นอธิบายกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างในเนื้อหาและแบบทดสอบท้ายบท ที่คัดจากแนวข้อสอบจริงในสนามต่างๆ มากกว่า 500 ข้อ
จุดเด่นของเล่มนี้
1. อธิบายกระบวนการทำโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน
2. มีตัวอย่างในเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายบท ที่คัดจากแนวข้อสอบจริงในสนามต่างๆ มากกว่า 500 ข้อ
3. อธิบายเนื้อหา และการทำโจทย์ด้วยภาพ

สารบัญ
สารบัญเล่ม สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น
PART 1 : ส่วนเนื้อหา
บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
จำนวนนับ, การแยกตัวประกอบ, จำนวนเต็ม, ทศนิยม, เศษส่วน ฯลฯ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
บทที่ 2 พีชคณิต
พหุนาม, สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, คู่อันดับ และกราฟ, การแปรผัน ฯลฯ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
บทที่ 3 เรขาคณิต
รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ, การวัด, ตรีโกณมิติ ฯลฯ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สถิติ, หลักการนับและความน่าจะเป็น, ฯลฯ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 4
PART 2 : ส่วนข้อสอบ
แนวข้อสอบ ONET
แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2
ฯลฯ
https://serazu.com/web/product/1714---------------------------------------------------
รับจ้างซื้อหนังสือเรียน :
เราไม่ใช่ร้านหนังสือ แต่เราจะไปซื้อหนังสือที่สำนักพิมพ์ให้ สำหรับใครที่ไม่สะดวกจะไปซื้อเองนะคะ
---------------------------------------------------
 เปิดอ่าน 19 ครั้ง ล่าสุด 9 สิงหาคม 2563 21:50:21

    สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ


  บาท
จำนวนผู้เข้าชม
รับจ้างไปซื้อหนังสือเรียน เริ่มต้นที่ 60 บาท - Line ID : @ssx1789u : facebook : รับฝากซื้อหนังสือเรียน