รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
. . . . . . . . . . . . .
รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
อ.1-อ.3 | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ | สุขศึกษา | พุทธศาสนา | ภาษาไทย | แนะแนว | หน้าที่พลเมือง | สังคม | อาเซียน | เศรษฐศาสตร์ | ดนตรี-นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | การงานอาชีพ | ประวัติศาสตร์ |ภาษาจีน
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า > SERASU : หนังสือติว ป.6

หนังสือ แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๖
ราคา 250.00 บาท
หนังสือ แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๖
สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน
ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0
สารบัญ
ภาษาพาที
๑. จากผาแต้ม..สู่อียิปต์
๒. ควาย ข้าวและชาวนา
๓. อ่านป้ายได้สาระ
๔. กทลีตานี
๕. ละครย้อนคิด
๖. กลอนกานท์จากบ้านไทย
๗. กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
๘. ไม้งามในสวนแก้ว
๙. ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
๑๐. ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
๑๑. สวยร้ายสายลับ
๑๒. สี่ศิษย์พระดาบส
๑๓. หนึ่งในประชาคม
๑๔. เสียแล้วไม่กลับคืน
๑๕. นิทานแสนสนุก
๑๖. พ่างเพี้ยงพสุธา
วรรณคดีลำนำ
๑. ชมรมคนรักวรรณคดี
๒. นักสืบทองอิน
๓. การเดินทางของพลายน้อย
๔. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
๕. ศึกสายเลือด
๖. สมุดมิตรภาพ
แนวข้อสอบ O-NET
https://serazu.com/web/product/1817


---------------------------------------------------
รับจ้างซื้อหนังสือเรียน :
เราไม่ใช่ร้านหนังสือ แต่เราจะไปซื้อหนังสือที่สำนักพิมพ์ให้ สำหรับใครที่ไม่สะดวกจะไปซื้อเองนะคะ
---------------------------------------------------
 เปิดอ่าน 11 ครั้ง ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2563 01:12:46

    สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ


  บาท
จำนวนผู้เข้าชม
รับจ้างไปซื้อหนังสือเรียน เริ่มต้นที่ 60 บาท - Line ID : @ssx1789u : facebook : รับฝากซื้อหนังสือเรียน