รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
. . . . . . . . . . . . .
รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
รับฝากซื้อหนังสือเรียน : ppdesignshop.com
อ.1-อ.3 | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภูมิศาสตร์ | สุขศึกษา | พุทธศาสนา | ภาษาไทย | แนะแนว | หน้าที่พลเมือง | สังคม | อาเซียน | เศรษฐศาสตร์ | ดนตรี-นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | การงานอาชีพ | ประวัติศาสตร์ |ภาษาจีน
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ PBL ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1
ราคา 55.00 บาท
แบบฝึกการเรียนรู้ PBL ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1
Barcode : 8858649126269
ราคาปก 55.00 บาท
หมวด วิทยาศาสตร์

แบบฝึกการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (PBL: Project Based Learning) จากอักษรเจริญทัศน์ อจท.ชุดนี้ ใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) เป็นสื่อเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดความสามารถด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน  สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกันในชึ้นเรียน ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ซึ่งเป็นแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ตั้งคำถาม
ขั้นที่ 2 สืบค้นความรู้
ขั้นที่ 3 สรุปองค์ความรู้
ขั้นที่ 4 สื่อสารและนำเสนอ
ขั้นที่ 5 บริการสังคมและจิตสาธารณะ---------------------------------------------------
รับจ้างซื้อหนังสือเรียน :
เราไม่ใช่ร้านหนังสือ แต่เราจะไปซื้อหนังสือที่สำนักพิมพ์ให้ สำหรับใครที่ไม่สะดวกจะไปซื้อเองนะคะ
---------------------------------------------------
 เปิดอ่าน 122 ครั้ง ล่าสุด 27 มกราคม 2565 00:43:39

    สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ


  บาท
จำนวนผู้เข้าชม
รับจ้างไปซื้อหนังสือเรียน เริ่มต้นที่ 60 บาท - Line ID : @ssx1789u : facebook : รับฝากซื้อหนังสือเรียน